Xổ số Power - Kết quả Xổ Số Vietlott 6/55 mới nhất - Power 6/55

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

164,593,876,350đ

Giá trị jackpot 2

6,237,897,400đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 02/03/2024

 • 01
 • 19
 • 21
 • 31
 • 50
 • 55
 • 37

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 164,593,876,350
Jackpot 2 0 6,237,897,400
Giải 1 15 40,000,000
Giải 2 1622 500,000
Giải 3 31683 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

153,346,722,600đ

Giá trị jackpot 2

4,988,213,650đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 29/02/2024

 • 04
 • 11
 • 20
 • 38
 • 52
 • 53
 • 33

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 153,346,722,600
Jackpot 2 0 4,988,213,650
Giải 1 17 40,000,000
Giải 2 1435 500,000
Giải 3 31785 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

142,673,643,750đ

Giá trị jackpot 2

3,802,316,000đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 27/02/2024

 • 01
 • 04
 • 06
 • 08
 • 24
 • 35
 • 53

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 142,673,643,750
Jackpot 2 0 3,802,316,000
Giải 1 17 40,000,000
Giải 2 2068 500,000
Giải 3 36946 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

135,425,799,750đ

Giá trị jackpot 2

3,569,068,200đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 24/02/2024

 • 01
 • 03
 • 22
 • 27
 • 38
 • 40
 • 26

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 135,425,799,750
Jackpot 2 1 3,569,068,200
Giải 1 15 40,000,000
Giải 2 1569 500,000
Giải 3 29741 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

130,331,185,950đ

Giá trị jackpot 2

3,419,717,350đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 22/02/2024

 • 08
 • 19
 • 24
 • 31
 • 35
 • 55
 • 01

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 130,331,185,950
Jackpot 2 1 3,419,717,350
Giải 1 48 40,000,000
Giải 2 1511 500,000
Giải 3 30793 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

126,553,729,800đ

Giá trị jackpot 2

3,628,934,550đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 20/02/2024

 • 34
 • 46
 • 50
 • 51
 • 52
 • 55
 • 05

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 126,553,729,800
Jackpot 2 1 3,628,934,550
Giải 1 27 40,000,000
Giải 2 1586 500,000
Giải 3 30486 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

120,893,318,850đ

Giá trị jackpot 2

1,815,013,083đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 17/02/2024

 • 08
 • 12
 • 17
 • 27
 • 38
 • 55
 • 47

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 120,893,318,850
Jackpot 2 3 1,815,013,083
Giải 1 22 40,000,000
Giải 2 1568 500,000
Giải 3 33396 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

116,463,068,400đ

Giá trị jackpot 2

4,952,789,200đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 15/02/2024

 • 03
 • 07
 • 08
 • 18
 • 21
 • 26
 • 19

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 116,463,068,400
Jackpot 2 0 4,952,789,200
Giải 1 27 40,000,000
Giải 2 1590 500,000
Giải 3 33383 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

112,343,407,950đ

Giá trị jackpot 2

4,495,049,150đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 13/02/2024

 • 08
 • 17
 • 22
 • 31
 • 34
 • 49
 • 18

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 112,343,407,950
Jackpot 2 0 4,495,049,150
Giải 1 19 40,000,000
Giải 2 1305 500,000
Giải 3 27701 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

107,397,479,550đ

Giá trị jackpot 2

3,945,501,550đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 08/02/2024

 • 22
 • 31
 • 35
 • 36
 • 38
 • 42
 • 11

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 107,397,479,550
Jackpot 2 0 3,945,501,550
Giải 1 21 40,000,000
Giải 2 1225 500,000
Giải 3 26108 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

103,161,578,250đ

Giá trị jackpot 2

3,474,845,850đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 06/02/2024

 • 08
 • 19
 • 27
 • 34
 • 46
 • 51
 • 24

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 103,161,578,250
Jackpot 2 0 3,474,845,850
Giải 1 28 40,000,000
Giải 2 1549 500,000
Giải 3 30460 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

98,887,965,600đ

Giá trị jackpot 2

4,675,257,700đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 03/02/2024

 • 04
 • 06
 • 07
 • 13
 • 18
 • 26
 • 49

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 98,887,965,600
Jackpot 2 1 4,675,257,700
Giải 1 20 40,000,000
Giải 2 1324 500,000
Giải 3 27044 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

95,065,337,100đ

Giá trị jackpot 2

4,250,521,200đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 01/02/2024

 • 02
 • 07
 • 10
 • 22
 • 32
 • 40
 • 39

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 95,065,337,100
Jackpot 2 0 4,250,521,200
Giải 1 20 40,000,000
Giải 2 1139 500,000
Giải 3 24469 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

91,320,972,600đ

Giá trị jackpot 2

3,834,480,700đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 30/01/2024

 • 03
 • 10
 • 13
 • 40
 • 49
 • 52
 • 09

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 91,320,972,600
Jackpot 2 0 3,834,480,700
Giải 1 19 40,000,000
Giải 2 1148 500,000
Giải 3 24000 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

87,295,773,450đ

Giá trị jackpot 2

3,387,236,350đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 27/01/2024

 • 06
 • 12
 • 38
 • 41
 • 46
 • 55
 • 13

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 87,295,773,450
Jackpot 2 0 3,387,236,350
Giải 1 17 40,000,000
Giải 2 901 500,000
Giải 3 19654 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

83,810,646,300đ

Giá trị jackpot 2

3,754,098,000đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 25/01/2024

 • 13
 • 17
 • 35
 • 38
 • 42
 • 48
 • 07

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 83,810,646,300
Jackpot 2 1 3,754,098,000
Giải 1 17 40,000,000
Giải 2 930 500,000
Giải 3 19259 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

80,681,771,550đ

Giá trị jackpot 2

3,406,445,250đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 23/01/2024

 • 13
 • 27
 • 32
 • 48
 • 49
 • 51
 • 23

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 80,681,771,550
Jackpot 2 0 3,406,445,250
Giải 1 14 40,000,000
Giải 2 888 500,000
Giải 3 19417 50,000

Phân tích dự đoán XSDNG 6/3/2024 thứ 4
Phân tích dự đoán XSDNG 6/3/2024 thứ 4
Lô hay về thứ 2 – Tổng hợp danh sách những con lô hay về đầu tuần
Lô hay về thứ 2 – Tổng hợp danh sách những con lô hay về đầu tuần
Phân tích xổ số miền Nam ngày 28/2/2024 thứ 4 hôm nay
Phân tích xổ số miền Nam ngày 28/2/2024 thứ 4 hôm nay
Phân tích XSQT ngày 29/2/2024 – Phân tích đài xổ số Quảng Trị thứ 5
Phân tích XSQT ngày 29/2/2024 – Phân tích đài xổ số Quảng Trị thứ 5
Mơ thấy mình sinh con đánh liền số mấy, có phải điềm xui?
Mơ thấy mình sinh con đánh liền số mấy, có phải điềm xui?
Phân tích XSMN 22/2/2024 dự đoán chốt song thủ thứ 5
Phân tích XSMN 22/2/2024 dự đoán chốt song thủ thứ 5
Phân tích con số may mắn tuổi Tân Mùi ngày 21/2/2024
Phân tích con số may mắn tuổi Tân Mùi ngày 21/2/2024
Phân tích xổ số Thủ Đô 5/2/2024 hôm nay
Phân tích xổ số Thủ Đô 5/2/2024 hôm nay
Phân tích kết quả sổ xố Long An 3/2/2024 soi cầu XSLA thứ 7
Phân tích kết quả sổ xố Long An 3/2/2024 soi cầu XSLA thứ 7
Phân tích xổ số Đà Nẵng ngày 31/1/2024 dự đoán XSDNG thứ 4
Phân tích xổ số Đà Nẵng ngày 31/1/2024 dự đoán XSDNG thứ 4
Lô hay về thứ 2 – Tổng hợp danh sách những con lô hay về đầu tuần
Lô hay về thứ 2 – Tổng hợp danh sách những con lô hay về đầu tuần
Cách đánh lô theo ngày chuẩn xác – Soi cầu lô 2 nháy chính xác
Cách đánh lô theo ngày chuẩn xác – Soi cầu lô 2 nháy chính xác
Cách tính tiền lô xiên và những thông tin lô thủ cần biết
Cách tính tiền lô xiên và những thông tin lô thủ cần biết
Cặp lô hay đi cùng nhau – Thống kê những cặp lô đẹp hay ra
Cặp lô hay đi cùng nhau – Thống kê những cặp lô đẹp hay ra
Đầu đít lô câm hôm sau đánh con gì dễ trúng số nhất
Đầu đít lô câm hôm sau đánh con gì dễ trúng số nhất
Cách đánh lô xiên – Tổng hợp những con lô xiên hay về
Cách đánh lô xiên – Tổng hợp những con lô xiên hay về
Cách bắt lô theo ngày – Phân tích những con lô đẹp dễ bắt
Cách bắt lô theo ngày – Phân tích những con lô đẹp dễ bắt
Soi cầu lô cặp khung 3 ngày miễn phí như nào hiệu quả
Soi cầu lô cặp khung 3 ngày miễn phí như nào hiệu quả
Nuôi lô kép khung 3 ngày là gì? 4 cách nuôi lô đỉnh cao
Nuôi lô kép khung 3 ngày là gì? 4 cách nuôi lô đỉnh cao
Bật mí 3 cách nuôi lô cặp khung 3 ngày đánh là trúng
Bật mí 3 cách nuôi lô cặp khung 3 ngày đánh là trúng