Xổ số Power - Kết quả Xổ Số Vietlott 6/55 mới nhất - Power 6/55

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

67,899,735,300đ

Giá trị jackpot 2

4,719,604,000đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 21/09/2023

 • 16
 • 26
 • 33
 • 34
 • 41
 • 43
 • 53

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 67,899,735,300
Jackpot 2 0 4,719,604,000
Giải 1 8 40,000,000
Giải 2 676 500,000
Giải 3 13877 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

64,650,236,700đ

Giá trị jackpot 2

4,358,548,600đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 19/09/2023

 • 17
 • 29
 • 35
 • 40
 • 51
 • 52
 • 23

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 64,650,236,700
Jackpot 2 0 4,358,548,600
Giải 1 4 40,000,000
Giải 2 555 500,000
Giải 3 13751 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

61,815,809,550đ

Giá trị jackpot 2

4,034,612,250đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 16/09/2023

 • 25
 • 27
 • 42
 • 51
 • 54
 • 55
 • 45

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 61,815,809,550
Jackpot 2 0 4,034,612,250
Giải 1 6 40,000,000
Giải 2 584 500,000
Giải 3 12178 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

59,333,976,300đ

Giá trị jackpot 2

3,767,853,000đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 14/09/2023

 • 06
 • 10
 • 20
 • 22
 • 50
 • 52
 • 34

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 59,333,976,300
Jackpot 2 0 3,767,853,000
Giải 1 1 40,000,000
Giải 2 642 500,000
Giải 3 13037 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

56,990,967,600đ

Giá trị jackpot 2

3,507,518,700đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 12/09/2023

 • 23
 • 31
 • 32
 • 39
 • 45
 • 55
 • 28

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 56,990,967,600
Jackpot 2 0 3,507,518,700
Giải 1 9 40,000,000
Giải 2 563 500,000
Giải 3 13789 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

54,554,601,450đ

Giá trị jackpot 2

3,236,811,350đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 09/09/2023

 • 13
 • 20
 • 32
 • 37
 • 43
 • 49
 • 40

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 54,554,601,450
Jackpot 2 0 3,236,811,350
Giải 1 10 40,000,000
Giải 2 584 500,000
Giải 3 12414 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

52,423,299,300đ

Giá trị jackpot 2

4,296,715,600đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 07/09/2023

 • 01
 • 04
 • 36
 • 42
 • 45
 • 54
 • 32

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 52,423,299,300
Jackpot 2 1 4,296,715,600
Giải 1 6 40,000,000
Giải 2 550 500,000
Giải 3 12410 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

50,166,294,600đ

Giá trị jackpot 2

4,045,937,300đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 05/09/2023

 • 02
 • 06
 • 19
 • 29
 • 34
 • 48
 • 39

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 50,166,294,600
Jackpot 2 0 4,045,937,300
Giải 1 18 40,000,000
Giải 2 606 500,000
Giải 3 13334 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

48,434,457,450đ

Giá trị jackpot 2

3,853,510,950đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 02/09/2023

 • 12
 • 15
 • 32
 • 44
 • 46
 • 51
 • 48

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 48,434,457,450
Jackpot 2 0 3,853,510,950
Giải 1 7 40,000,000
Giải 2 494 500,000
Giải 3 10534 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

46,578,147,150đ

Giá trị jackpot 2

3,647,254,250đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 31/08/2023

 • 23
 • 33
 • 37
 • 43
 • 45
 • 46
 • 29

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 46,578,147,150
Jackpot 2 0 3,647,254,250
Giải 1 11 40,000,000
Giải 2 564 500,000
Giải 3 13021 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

44,834,259,900đ

Giá trị jackpot 2

3,453,489,000đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 29/08/2023

 • 01
 • 08
 • 20
 • 25
 • 35
 • 53
 • 54

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 44,834,259,900
Jackpot 2 0 3,453,489,000
Giải 1 12 40,000,000
Giải 2 552 500,000
Giải 3 13076 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

42,714,713,100đ

Giá trị jackpot 2

3,217,983,800đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 26/08/2023

 • 05
 • 08
 • 24
 • 38
 • 50
 • 51
 • 47

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 42,714,713,100
Jackpot 2 0 3,217,983,800
Giải 1 9 40,000,000
Giải 2 610 500,000
Giải 3 12926 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

40,752,858,900đ

Giá trị jackpot 2

13,336,465,600đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 24/08/2023

 • 01
 • 10
 • 20
 • 41
 • 42
 • 50
 • 39

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 40,752,858,900
Jackpot 2 1 13,336,465,600
Giải 1 16 40,000,000
Giải 2 629 500,000
Giải 3 13878 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

38,459,304,300đ

Giá trị jackpot 2

13,081,626,200đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 22/08/2023

 • 02
 • 03
 • 06
 • 34
 • 35
 • 36
 • 31

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 38,459,304,300
Jackpot 2 0 13,081,626,200
Giải 1 10 40,000,000
Giải 2 700 500,000
Giải 3 15800 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

35,774,937,300đ

Giá trị jackpot 2

12,783,363,200đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 19/08/2023

 • 07
 • 09
 • 13
 • 22
 • 27
 • 42
 • 23

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 35,774,937,300
Jackpot 2 0 12,783,363,200
Giải 1 16 40,000,000
Giải 2 979 500,000
Giải 3 17072 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

34,033,462,950đ

Giá trị jackpot 2

12,589,866,050đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 17/08/2023

 • 01
 • 05
 • 25
 • 32
 • 51
 • 52
 • 54

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 34,033,462,950
Jackpot 2 0 12,589,866,050
Giải 1 9 40,000,000
Giải 2 510 500,000
Giải 3 12375 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

31,860,737,850đ

Giá trị jackpot 2

12,348,452,150đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 15/08/2023

 • 05
 • 12
 • 25
 • 39
 • 40
 • 53
 • 52

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 31,860,737,850
Jackpot 2 0 12,348,452,150
Giải 1 21 40,000,000
Giải 2 772 500,000
Giải 3 15816 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

256,972,522,350đ

Giá trị jackpot 2

12,141,703,500đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 12/08/2023

 • 13
 • 24
 • 39
 • 43
 • 45
 • 52
 • 08

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 1 256,972,522,350
Jackpot 2 0 12,141,703,500
Giải 1 43 40,000,000
Giải 2 2491 500,000
Giải 3 53739 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

242,211,415,350đ

Giá trị jackpot 2

10,501,580,500đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 10/08/2023

 • 04
 • 14
 • 31
 • 42
 • 47
 • 49
 • 43

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 242,211,415,350
Jackpot 2 0 10,501,580,500
Giải 1 26 40,000,000
Giải 2 1828 500,000
Giải 3 41740 50,000

Nuôi lô kép khung 3 ngày là gì? 4 cách nuôi lô đỉnh cao
Nuôi lô kép khung 3 ngày là gì? 4 cách nuôi lô đỉnh cao
Bật mí 3 cách nuôi lô cặp khung 3 ngày đánh là trúng
Bật mí 3 cách nuôi lô cặp khung 3 ngày đánh là trúng
Nuôi lô song thủ khung 3 ngày như nào mang lại chiến thắng cao?
Nuôi lô song thủ khung 3 ngày như nào mang lại chiến thắng cao?
Đề về 15 hôm sau đánh con gì đánh lô đề số mấy ăn chắc
Đề về 15 hôm sau đánh con gì đánh lô đề số mấy ăn chắc
Đề về 14 hôm sau đánh con gì – Ý nghĩa con số 14
Đề về 14 hôm sau đánh con gì – Ý nghĩa con số 14
Đề về 13 hôm sau đánh con gì – Ý nghĩa con số 13
Đề về 13 hôm sau đánh con gì – Ý nghĩa con số 13
Đề về 12 hôm sau đánh con gì chọn số mấy ăn chắc dễ trúng
Đề về 12 hôm sau đánh con gì chọn số mấy ăn chắc dễ trúng
Đề về 11 hôm sau đánh con gì chuẩn xác dễ trúng nhất
Đề về 11 hôm sau đánh con gì chuẩn xác dễ trúng nhất
Đề về 10 hôm sau đánh con gì phát tài phát lộc
Đề về 10 hôm sau đánh con gì phát tài phát lộc
Đề về 09 hôm sau đánh con gì nên chọn số nào may mắn
Đề về 09 hôm sau đánh con gì nên chọn số nào may mắn
Phân tích XSMB ngày 23/9/2023 – Phân tích xổ số Nam Định thứ 7
Phân tích XSMB ngày 23/9/2023 – Phân tích xổ số Nam Định thứ 7
Soi cầu XSMB 21/9/2023 – Soi cầu xổ số miền Bắc thứ 5
Soi cầu XSMB 21/9/2023 – Soi cầu xổ số miền Bắc thứ 5
Phân tích xổ số Quảng Nam ngày 19/9/2023 thứ 3 hôm nay
Phân tích xổ số Quảng Nam ngày 19/9/2023 thứ 3 hôm nay
Nằm mơ thấy nhiều người chết đánh số mấy, điềm báo gì?
Nằm mơ thấy nhiều người chết đánh số mấy, điềm báo gì?
Mơ thấy ăn cơm với người đã chết đánh số mấy lấy may?
Mơ thấy ăn cơm với người đã chết đánh số mấy lấy may?
Mơ gặp người chết đánh con gì, có phải điềm hung?
Mơ gặp người chết đánh con gì, có phải điềm hung?
Phân tích xổ số​​ An Giang ngày 14/9/2023 hôm nay thứ 5
Phân tích xổ số​​ An Giang ngày 14/9/2023 hôm nay thứ 5
Mơ thấy sửa nhà may hay xui đánh con gì rước tài lộc may mắn ?
Mơ thấy sửa nhà may hay xui đánh con gì rước tài lộc may mắn ?
Nằm ngủ mơ thấy xây nhà tốt hay xui đánh con gì rinh thưởng lớn ?
Nằm ngủ mơ thấy xây nhà tốt hay xui đánh con gì rinh thưởng lớn ?
Nằm mơ thấy sơn nhà may hay xui đánh con gì thắng độc đắc ?
Nằm mơ thấy sơn nhà may hay xui đánh con gì thắng độc đắc ?