Xổ số Power - Kết quả Xổ Số Vietlott 6/55 mới nhất - Power 6/55

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

132,641,850,900đ

Giá trị jackpot 2

3,633,637,950đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 13/07/2024

 • 02
 • 12
 • 13
 • 33
 • 44
 • 52
 • 34

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 132,641,850,900
Jackpot 2 0 3,633,637,950
Giải 1 31 40,000,000
Giải 2 1455 500,000
Giải 3 30846 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

126,939,109,350đ

Giá trị jackpot 2

4,518,167,100đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 11/07/2024

 • 01
 • 02
 • 11
 • 21
 • 22
 • 23
 • 26

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 126,939,109,350
Jackpot 2 1 4,518,167,100
Giải 1 55 40,000,000
Giải 2 1686 500,000
Giải 3 31945 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

119,737,487,100đ

Giá trị jackpot 2

3,717,986,850đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 09/07/2024

 • 06
 • 08
 • 09
 • 28
 • 33
 • 53
 • 10

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 119,737,487,100
Jackpot 2 0 3,717,986,850
Giải 1 15 40,000,000
Giải 2 1735 500,000
Giải 3 35548 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

113,275,605,450đ

Giá trị jackpot 2

1,767,804,975đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 06/07/2024

 • 08
 • 10
 • 12
 • 22
 • 25
 • 55
 • 52

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 113,275,605,450
Jackpot 2 2 1,767,804,975
Giải 1 33 40,000,000
Giải 2 1607 500,000
Giải 3 32178 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

108,455,115,900đ

Giá trị jackpot 2

3,556,097,400đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 04/07/2024

 • 10
 • 19
 • 20
 • 29
 • 34
 • 41
 • 08

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 108,455,115,900
Jackpot 2 1 3,556,097,400
Giải 1 21 40,000,000
Giải 2 1287 500,000
Giải 3 27533 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

103,450,239,300đ

Giá trị jackpot 2

6,940,249,300đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 02/07/2024

 • 07
 • 08
 • 50
 • 52
 • 53
 • 54
 • 02

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 103,450,239,300
Jackpot 2 1 6,940,249,300
Giải 1 20 40,000,000
Giải 2 1361 500,000
Giải 3 25227 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

94,939,428,000đ

Giá trị jackpot 2

5,994,603,600đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 29/06/2024

 • 11
 • 15
 • 32
 • 34
 • 46
 • 48
 • 47

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 94,939,428,000
Jackpot 2 0 5,994,603,600
Giải 1 15 40,000,000
Giải 2 1055 500,000
Giải 3 22771 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

87,506,345,100đ

Giá trị jackpot 2

5,168,705,500đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 27/06/2024

 • 07
 • 21
 • 22
 • 41
 • 43
 • 46
 • 32

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 87,506,345,100
Jackpot 2 0 5,168,705,500
Giải 1 21 40,000,000
Giải 2 1017 500,000
Giải 3 21877 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

80,672,952,450đ

Giá trị jackpot 2

4,409,439,650đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 25/06/2024

 • 01
 • 05
 • 09
 • 13
 • 18
 • 27
 • 08

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 80,672,952,450
Jackpot 2 0 4,409,439,650
Giải 1 22 40,000,000
Giải 2 1434 500,000
Giải 3 27369 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

76,722,113,100đ

Giá trị jackpot 2

3,970,457,500đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 22/06/2024

 • 17
 • 25
 • 31
 • 35
 • 41
 • 42
 • 36

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 76,722,113,100
Jackpot 2 0 3,970,457,500
Giải 1 29 40,000,000
Giải 2 1120 500,000
Giải 3 21119 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

74,105,630,400đ

Giá trị jackpot 2

3,679,737,200đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 20/06/2024

 • 01
 • 10
 • 29
 • 34
 • 43
 • 55
 • 49

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 74,105,630,400
Jackpot 2 0 3,679,737,200
Giải 1 16 40,000,000
Giải 2 956 500,000
Giải 3 19508 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

70,914,719,100đ

Giá trị jackpot 2

3,325,191,500đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 18/06/2024

 • 20
 • 23
 • 27
 • 36
 • 38
 • 44
 • 52

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 70,914,719,100
Jackpot 2 0 3,325,191,500
Giải 1 21 40,000,000
Giải 2 1184 500,000
Giải 3 22913 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

67,987,995,600đ

Giá trị jackpot 2

3,966,842,450đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 15/06/2024

 • 05
 • 10
 • 14
 • 20
 • 26
 • 51
 • 36

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 67,987,995,600
Jackpot 2 1 3,966,842,450
Giải 1 13 40,000,000
Giải 2 927 500,000
Giải 3 20160 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

64,999,817,400đ

Giá trị jackpot 2

3,634,822,650đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 13/06/2024

 • 08
 • 39
 • 45
 • 47
 • 49
 • 51
 • 16

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 64,999,817,400
Jackpot 2 0 3,634,822,650
Giải 1 16 40,000,000
Giải 2 789 500,000
Giải 3 16402 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

62,127,460,650đ

Giá trị jackpot 2

3,315,671,900đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 11/06/2024

 • 13
 • 16
 • 21
 • 30
 • 32
 • 39
 • 53

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 62,127,460,650
Jackpot 2 0 3,315,671,900
Giải 1 19 40,000,000
Giải 2 887 500,000
Giải 3 18295 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

59,286,413,550đ

Giá trị jackpot 2

3,583,225,100đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 08/06/2024

 • 13
 • 16
 • 32
 • 33
 • 35
 • 43
 • 42

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 59,286,413,550
Jackpot 2 1 3,583,225,100
Giải 1 12 40,000,000
Giải 2 914 500,000
Giải 3 17872 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

56,657,129,250đ

Giá trị jackpot 2

3,291,082,400đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 06/06/2024

 • 18
 • 26
 • 38
 • 39
 • 47
 • 51
 • 55

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 56,657,129,250
Jackpot 2 0 3,291,082,400
Giải 1 18 40,000,000
Giải 2 772 500,000
Giải 3 17171 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

54,037,387,650đ

Giá trị jackpot 2

3,553,778,750đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 04/06/2024

 • 01
 • 02
 • 07
 • 10
 • 13
 • 19
 • 24

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 54,037,387,650
Jackpot 2 1 3,553,778,750
Giải 1 18 40,000,000
Giải 2 1221 500,000
Giải 3 21813 50,000

Phân tích KQXSMB 14/7/2024 chủ nhật chốt số bất bại
Phân tích KQXSMB 14/7/2024 chủ nhật chốt số bất bại
Nhìn thấy quả cà chua là điềm gì? Có phải điềm báo lộc về đầy túi?
Nhìn thấy quả cà chua là điềm gì? Có phải điềm báo lộc về đầy túi?
Phân tích KQXS miền Nam 14/7/2024 chủ nhật
Phân tích KQXS miền Nam 14/7/2024 chủ nhật
Đi tìm con số may mắn cung Bọ Cạp ngày 5/7/2024 thứ 6 hôm nay
Đi tìm con số may mắn cung Bọ Cạp ngày 5/7/2024 thứ 6 hôm nay
Đi đường gặp mèo chết là điềm gì đánh con gì chuẩn xác?
Đi đường gặp mèo chết là điềm gì đánh con gì chuẩn xác?
Con số may mắn tuổi Quý Dậu hôm nay – Bí Quyết Hút Lộc và Bình An
Con số may mắn tuổi Quý Dậu hôm nay – Bí Quyết Hút Lộc và Bình An
Chuyển nhượng 26/6: PSG sẵn sàng bán cầu thủ Manuel Ugarte
Chuyển nhượng 26/6: PSG sẵn sàng bán cầu thủ Manuel Ugarte
Phân tích XSDN ngày 26/6/2024 – Phân tích KQXS Đồng Nai thứ 4
Phân tích XSDN ngày 26/6/2024 – Phân tích KQXS Đồng Nai thứ 4
Con số may mắn của cung Ma Kết ngày 22/6/2024
Con số may mắn của cung Ma Kết ngày 22/6/2024
Phân tích XSQB 20/6/2024 dự đoán cặp số thần tài thứ 5
Phân tích XSQB 20/6/2024 dự đoán cặp số thần tài thứ 5
Con số may mắn tuổi Quý Dậu hôm nay – Bí Quyết Hút Lộc và Bình An
Con số may mắn tuổi Quý Dậu hôm nay – Bí Quyết Hút Lộc và Bình An
Lốc vé số là gì? 1 lốc vé số bao nhiêu tờ và trúng được bao nhiêu
Lốc vé số là gì? 1 lốc vé số bao nhiêu tờ và trúng được bao nhiêu
Phân tích kết quả xổ số Tây Ninh 25/4/2024 dự đoán XSTN thứ 5
Phân tích kết quả xổ số Tây Ninh 25/4/2024 dự đoán XSTN thứ 5
Lô hay về thứ 2 – Tổng hợp danh sách những con lô hay về đầu tuần
Lô hay về thứ 2 – Tổng hợp danh sách những con lô hay về đầu tuần
Cách chơi số theo ngày chuẩn xác – Thống kê lô 2 nháy chính xác
Cách chơi số theo ngày chuẩn xác – Thống kê lô 2 nháy chính xác
Cách tính tiền lô xiên và những thông tin lô thủ cần biết
Cách tính tiền lô xiên và những thông tin lô thủ cần biết
Cặp lô hay đi cùng nhau – Thống kê những cặp lô đẹp hay ra
Cặp lô hay đi cùng nhau – Thống kê những cặp lô đẹp hay ra
Đầu đít lô câm hôm sau đánh con gì dễ trúng số nhất
Đầu đít lô câm hôm sau đánh con gì dễ trúng số nhất
Cách chơi số xiên – Tổng hợp những con lô xiên hay về
Cách chơi số xiên – Tổng hợp những con lô xiên hay về
Cách bắt con theo ngày – Phân tích những con lô đẹp dễ bắt
Cách bắt con theo ngày – Phân tích những con lô đẹp dễ bắt