Xổ số Power - Kết quả Xổ Số Vietlott 6/55 mới nhất - Power 6/55

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1


Giá trị jackpot 2

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 25/03/2023

 • 17
 • 18
 • 28
 • 40
 • 49
 • 54
 • 16

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 0
Jackpot 2 0 0
Giải 1 0 0
Giải 2 0 0
Giải 3 0 0

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

71,024,943,450đ

Giá trị jackpot 2

3,626,815,400đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 23/03/2023

 • 04
 • 07
 • 22
 • 33
 • 40
 • 49
 • 39

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 1 71,024,943,450
Jackpot 2 0 3,626,815,400
Giải 1 13 40,000,000
Giải 2 660 500,000
Giải 3 14859 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

68,288,184,300đ

Giá trị jackpot 2

3,322,731,050đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 21/03/2023

 • 07
 • 17
 • 31
 • 43
 • 45
 • 49
 • 52

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 68,288,184,300
Jackpot 2 0 3,322,731,050
Giải 1 12 40,000,000
Giải 2 834 500,000
Giải 3 17796 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

65,383,604,850đ

Giá trị jackpot 2

3,348,904,850đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 18/03/2023

 • 18
 • 24
 • 32
 • 33
 • 51
 • 53
 • 36

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 65,383,604,850
Jackpot 2 1 3,348,904,850
Giải 1 4 40,000,000
Giải 2 668 500,000
Giải 3 15243 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

62,243,461,200đ

Giá trị jackpot 2

4,823,636,850đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 16/03/2023

 • 06
 • 23
 • 34
 • 48
 • 50
 • 55
 • 02

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 62,243,461,200
Jackpot 2 1 4,823,636,850
Giải 1 8 40,000,000
Giải 2 616 500,000
Giải 3 14140 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

59,309,461,650đ

Giá trị jackpot 2

4,497,636,900đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 14/03/2023

 • 14
 • 15
 • 18
 • 20
 • 27
 • 35
 • 31

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 59,309,461,650
Jackpot 2 0 4,497,636,900
Giải 1 9 40,000,000
Giải 2 850 500,000
Giải 3 18681 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

56,487,021,150đ

Giá trị jackpot 2

4,184,032,400đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 11/03/2023

 • 13
 • 23
 • 25
 • 30
 • 35
 • 44
 • 08

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 56,487,021,150
Jackpot 2 0 4,184,032,400
Giải 1 20 40,000,000
Giải 2 841 500,000
Giải 3 16495 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

54,468,180,300đ

Giá trị jackpot 2

3,959,716,750đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 09/03/2023

 • 12
 • 22
 • 28
 • 34
 • 53
 • 54
 • 40

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 54,468,180,300
Jackpot 2 0 3,959,716,750
Giải 1 10 40,000,000
Giải 2 593 500,000
Giải 3 14227 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

52,053,289,050đ

Giá trị jackpot 2

3,691,395,500đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 07/03/2023

 • 08
 • 22
 • 25
 • 27
 • 39
 • 50
 • 28

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 52,053,289,050
Jackpot 2 0 3,691,395,500
Giải 1 19 40,000,000
Giải 2 846 500,000
Giải 3 16361 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

49,872,652,950đ

Giá trị jackpot 2

3,449,102,600đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 04/03/2023

 • 09
 • 13
 • 23
 • 36
 • 28
 • 54
 • 21

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 49,872,652,950
Jackpot 2 0 3,449,102,600
Giải 1 9 40,000,000
Giải 2 657 500,000
Giải 3 14912 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

47,768,959,650đ

Giá trị jackpot 2

3,215,358,900đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 02/03/2023

 • 01
 • 03
 • 23
 • 24
 • 43
 • 48
 • 31

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 47,768,959,650
Jackpot 2 0 3,215,358,900
Giải 1 9 40,000,000
Giải 2 590 500,000
Giải 3 13363 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

45,830,729,550đ

Giá trị jackpot 2

4,144,011,550đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 28/02/2023

 • 02
 • 13
 • 14
 • 30
 • 43
 • 55
 • 22

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 45,830,729,550
Jackpot 2 1 4,144,011,550
Giải 1 6 40,000,000
Giải 2 569 500,000
Giải 3 12437 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

43,516,873,650đ

Giá trị jackpot 2

3,886,916,450đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 25/02/2023

 • 01
 • 02
 • 14
 • 21
 • 38
 • 51
 • 50

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 43,516,873,650
Jackpot 2 0 3,886,916,450
Giải 1 12 40,000,000
Giải 2 501 500,000
Giải 3 10921 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

41,760,073,200đ

Giá trị jackpot 2

3,691,716,400đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 23/02/2023

 • 12
 • 16
 • 29
 • 31
 • 39
 • 48
 • 40

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 41,760,073,200
Jackpot 2 0 3,691,716,400
Giải 1 15 40,000,000
Giải 2 528 500,000
Giải 3 11269 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

40,163,155,050đ

Giá trị jackpot 2

3,514,281,050đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 21/02/2023

 • 04
 • 12
 • 15
 • 21
 • 30
 • 44
 • 05

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 40,163,155,050
Jackpot 2 0 3,514,281,050
Giải 1 13 40,000,000
Giải 2 758 5,000,000
Giải 3 14170 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

38,396,133,300đ

Giá trị jackpot 2

3,317,945,300đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 18/02/2023

 • 11
 • 23
 • 26
 • 29
 • 43
 • 50
 • 05

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 38,396,133,300
Jackpot 2 0 3,317,945,300
Giải 1 7 40,000,000
Giải 2 515 500,000
Giải 3 11659 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

36,591,358,350đ

Giá trị jackpot 2

3,117,414,750đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 16/02/2023

 • 01
 • 05
 • 07
 • 08
 • 20
 • 22
 • 33

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 36,591,358,350
Jackpot 2 0 3,117,414,750
Giải 1 19 40,000,000
Giải 2 942 500,000
Giải 3 15197 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

35,534,625,600đ

Giá trị jackpot 2

3,614,958,400đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 14/02/2023

 • 01
 • 09
 • 33
 • 37
 • 43
 • 45
 • 23

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 35,534,625,600
Jackpot 2 1 3,614,958,400
Giải 1 8 40,000,000
Giải 2 531 500,000
Giải 3 11859 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

33,529,908,900đ

Giá trị jackpot 2

3,392,212,100đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 11/02/2023

 • 04
 • 13
 • 45
 • 48
 • 52
 • 54
 • 05

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 33,529,908,900
Jackpot 2 0 3,392,212,100
Giải 1 6 40,000,000
Giải 2 422 500,000
Giải 3 9369 50,000