Thống kê bảng đặc biệt đầu đuôi

Thống kê đầu, đuôi giải đặc biệt Miền Bắc

Kết quả thống kê theo  ĐẦU  giải đặc biệt Miền Bắc  7  lần mở thưởng gần đây

Đầu số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 7 7 0
1 7 7 0
2 1 5 1 01/06/2023
3 6 6 1 27/05/2023
4 7 7 0
5 5 5 1 28/05/2023
6 0 2 4 02/06/2023
7 7 7 0
8 7 7 0
9 7 7 0

Kết quả thống kê theo  ĐUÔI  giải đặc biệt Miền Bắc   7  lần mở thưởng gần đây

Đuôi số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 7 7 0
1 1 4 2 01/06/2023
2 7 7 0
3 0 6 1 02/06/2023
4 7 7 0
5 3 3 1 30/05/2023
6 7 7 0
7 4 4 2 29/05/2023
8 7 7 0
9 5 5 1 28/05/2023