XS Mega - Kết quả xổ số mega 6/45 mới nhất hôm nay - MEGA 6/45

Kỳ quay Chủ nhật - ngày 26/03/2023

 • 06
 • 16
 • 18
 • 25
 • 34
 • 45

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Kỳ quay Thứ 6 - ngày 24/03/2023

 • 06
 • 14
 • 15
 • 18
 • 24
 • 41

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Kỳ quay Thứ 4 - ngày 22/03/2023

 • 05
 • 08
 • 10
 • 15
 • 17
 • 41

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Kỳ quay Chủ nhật - ngày 19/03/2023

 • 02
 • 07
 • 10
 • 21
 • 28
 • 35

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Kỳ quay Thứ 6 - ngày 17/03/2023

 • 05
 • 07
 • 12
 • 22
 • 26
 • 33

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Kỳ quay Thứ 4 - ngày 15/03/2023

 • 11
 • 19
 • 23
 • 28
 • 34
 • 35

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Kỳ quay Chủ nhật - ngày 12/03/2023

 • 10
 • 28
 • 29
 • 31
 • 33
 • 37

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Kỳ quay Thứ 6 - ngày 10/03/2023

 • 03
 • 05
 • 13
 • 22
 • 36
 • 44

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Kỳ quay Thứ 4 - ngày 08/03/2023

 • 10
 • 13
 • 22
 • 25
 • 28
 • 36

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Kỳ quay Chủ nhật - ngày 05/03/2023

 • 09
 • 11
 • 24
 • 31
 • 36
 • 44

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Kỳ quay Thứ 6 - ngày 03/03/2023

 • 10
 • 22
 • 26
 • 27
 • 33
 • 43

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Kỳ quay Thứ 4 - ngày 01/03/2023

 • 13
 • 14
 • 29
 • 33
 • 38
 • 43

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Kỳ quay Chủ nhật - ngày 26/02/2023

 • 04
 • 09
 • 16
 • 26
 • 28
 • 42

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Kỳ quay Thứ 6 - ngày 24/02/2023

 • 01
 • 10
 • 16
 • 22
 • 35
 • 44

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)